Ugradnja video nadzora

Koji su koraci pri ugradnji video nadzora u stambenim zgradama?

  Prvi korak je da se obratite svom upravitelju, koji će zatražiti ponude ovlaštenih tvrtki za prodaju i montažu video nadzornih sustava. Tvrtke moraju imati dokaz o stručnoj osposobljenosti kao i odobrenje MUP-a RH za obavljanje poslova tehničke zaštite. Prije same izrade ponude napraviti će se pregled objekta da se utvrdi točan broj kamera, materijala, pozicije kamera, snimani prostor, izvodi i priključak na zajedničku potrošnju el.energije, kao i vrstu sustava nadzora, izvedbu samih kamera kako bi u konačnici dobili točnu ponudu, izbjegavajući dodatne neplanirane troškove. 


Nakon prikupljenih ponuda, suvlasnici zgrade će odabrati izvoditelja te potpisati suglasnost, koja treba biti potpisana od 2/3 suvlasnika, prema udjelu u suvlasničkom dijelu.


Od dana 25.05.2018. godine na snazi je Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) u kojoj dio uredbe se odnosi na ugradnju video-nadzora  u stambenim zgradama.


Više o samoj Uredbi se može pročitati na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html 

U kojem članak.31 jasno definira da se video nadzorom može obuhvatiti samo pristup ulascima i izlascima iz stambenih zgrada te nadzor zajedničkih prostorija. Nadalje, zabranjuje se korištenje video-nadzora za praćenje radne učinkovitosti domara, spremačica i drugih osoba koje rade u stambenoj zgradi, kao i neovlašteni pristup snimljenom video materijalu.

Dakle, video nadzor se može ugraditi samo u svrhu nužne i opravdane zaštite osoba i imovine suvlasnika zgrade. 


Stambena zgrada mora imati odgovornu osobu, voditelja obrade podataka prikupljenih video nadzorom, te se snimke ne smiju koristiti u druge svrhe osim za zaštitu osoba i imovine. Spremljeni video zapisi ne smiju se prikupljati dulje od 6 mjeseci (osim u slučajevima provođenja sudskih procesa).  Zgrade koje imaju ugrađen sustav video nadzora, moraju imati vidljivu oznaku obavijesti da je prostor pod video nadzorom prije samog ulaska u vidno područje kamere. Oznaka mora sadržavati da je prostor pod video nadzorom, podatke o voditelju obrade i podatke za kontakt. 


U slučaju nepridržavanja propisanih postupaka pri obradi osobnih podataka, zakonski su propisane upravne novčane kazne u iznosu do 50.000kn.